nieuws

Con Brio treedt regelmatig op, zo’n 4 à 5 maal per jaar. In kerkdiensten, in ziekenhuizen en soms op de markt zijn we van de partij.

Nu we sinds januari 2019 een nieuwe dirigent hebben, besteden we veel aandacht aan het instuderen van nieuw repertoire.

De komende tijd staan de volgende uitvoeringen op het programma:

Vrijdag 13 december Kerstmarkt, PKN Westervoort 18:00-1830 uur.

Zondag 15 december Kerstsamenzang, Ontmoetingskerk Zevenaar, 19:00-20:00uur.

Dinsdag 24 december PKN kerk Werenfried Westervoort Kerstnachtdienst 22.00-23:00 uur

April 2020: Lustrumconcert, we vieren het 30-jarig bestaan. Waar en wanneer? Je hoort het t.z.t.

Wil je dat Con Brio haar medewerking verleent aan een eredienst, informeer dan via info@koor-con-brio.nl naar prijzen en mogelijkheden.