nieuws

Con Brio treedt regelmatig op, zo’n 4 à 5 maal per jaar. In kerkdiensten, in ziekenhuizen en soms op de markt zijn we van de partij.

Nu we sinds januari 2019 een nieuwe dirigent hebben, besteden we veel aandacht aan het instuderen van nieuw repertoire.

De komende tijd staan de volgende uitvoeringen op het programma:

Zondag 15 september Ziekenhuis Rijnstate Arnhem Eredienst aanvang 10.00 uur

Dinsdag 24 december PKN kerk Werenfried Westervoort Kerstnachtdienst aanvang 22.00 uur

April 2020: Lustrumconcert, we vieren het 30-jarig bestaan. Waar en wanneer? Je hoort het t.z.t.

Wilt je dat Con Brio haar medewerking verleent aan een eredienst, informeer dan via info@koor-con-brio.nl naar prijzen en mogelijkheden.